Wsparcie

Wiek

Dyskryminacja ze względu na wiek wynika ze stereotypów i uprzedzeń, czyli nieprawdziwych założeń dotyczących umysłowych i fizycznych cech ludzi z określonych grup wiekowych. Dotyczyć może zarówno osób starszych, jak i młodych.

Osoba doświadcza dyskryminacji ze względu na wiek gdy:

  • jest traktowana gorzej od innych, np. w pracy nie jest kierowa­na na szkolenia, nie awansuje lub jest zmuszana do przejścia na wcześniejszą emeryturę jedynie z powodu swojego wieku
  • przepis, kryterium lub praktyka stawiają ją w gorszej sytuacji, np. w firmie nie zatrudnia się osób powyżej 40 roku życia albo osoby młodsze zawsze swój urlop muszą dostosować do wyborów star­szych pracowników
  • traktowana jest w sposób, który powoduje naruszenie jej godności, jej
    upokorzenie, ośmieszenie lub stworzenie wokół niej wrogiej atmos­fery, np: w sytuacji zawodowej, która nie uzasadnia takiej poufałości, tytułowana jest po imieniu
  • używa się wieku jako argumentu, np. „jesteś za młoda, żeby…” lub „jesteś stara, więc nie rozumiesz”.