Wsparcie

Orientacja psychoseksualna

Jedną z przesłanek dyskryminacji jest orientacja psychoseksualna. Dyskryminację na tym tle często nazywa się też dyskryminacją osób LGBT+.

Rozszyfrowujemy skrót LGBT+

LGBT – lesbijki, geje, osoby biseksualne oraz osoby transpłciowe
+ – osoby queer (kwestionujące swoją przynależność do poszczegól­nych wymienionych kategorii), osoby interpłciowe (których cechy cie­lesne nie mieszczą się w schematach kobiecości i męskości) i osoby aseksualne (nie odczuwające pociągu seksualnego).

Istotne jest rozróżnienie na:

orientację psychoseksualną – do osób heteroseksualnych, gejów, osób biseksualnych, a więc oznacza, do jakiej płci osoba odczuwa pociąg seksualny, z osobami jakiej płci chce budować romantyczną relację.

tożsamość płciową – odnosi się do psychicznego poczucia, że jest się np. kobietą lub mężczyzną. U osób transpłciowych płeć odczuwana różni się od tej, która została im przypisana przy urodzeniu na pod­stawie biologicznych oznak płci. Osoby transpłciowe nie zmieniają płci tylko dokonują jej korekty/uzgodnienia w różnych wymiarach (prawnym, społecznym, wyglądu), w zakresie uzależnionym od potrzeb i możliwo­ści konkretnej osoby.

Orientacja seksualna nie jest zależna od tożsamości płciowej. Osoby transpłciowe tak samo jak cispłciowe mogą być heteroseksualne, ho­moseksualne lub biseksualne.

Osoby, których płeć psychiczna i biologiczna są zgodne, to osoby okre­ślane jako cispłciowe.