Kampania

Gdańsk Miastem Równości

Pomysł na kampanię zrodził się w 2021 roku w wyniku prac nad Polityką promocji marki miasta. Zdiagnozowano potrzeby mieszkanek i mieszkańców i wyłoniono najważniejsze dla nich obszary.

Na czele zagadnień pojawiły się takie wartości jak równość, tolerancja, różnorodność, akceptacja, szacunek. Są one elementem tożsamości miasta od wielu stuleci, a w pandemii stały się ważnym zagadnieniem w obliczu wspólnoty „covidowej”.

Nie ma miejsca na żadne „ale” w kwestii elementarnych praw człowieka i obywatela, w kwestii równości i równego traktowania. Ta kampania ma zwrócić uwagę na różne aspekty równości, które dotyczą każdego z nas. Mieszkańcy Gdańska są wrażliwi i rozumieją potrzeby innych, ale z pewnością są także tacy, którzy nigdy nie mieli możliwości uświadomienia sobie, jak to jest, żyć z poczuciem wykluczenia i odrębności. Kampania skierowana jest do wszystkich gdańszczanek i gdańszczan, po to żebyśmy umieli odkryć wrażliwość, zauważyć drugiego człowieka i jego potrzeby – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Gdańsk aktywnie włączył się także w pomoc uchodźcom z różnych stron świata, co z jednej strony otwierało mieszkańców na siebie, na dyskusję o różnorodności, ale z drugiej, zrodziło potrzebę głębszego poruszenia tematu. W kampanii skupiamy się na najistotniejszych kwestiach związanych z równością i tolerancją. Te powtarzające się najczęściej lub najmocniej przybierające na sile przyczyny nieporozumień to: religia, orientacja seksualna, płeć, wiek, pochodzenie, niepełnosprawność i wykluczenie ekonomiczne. O nich mówimy.