Wsparcie

Pochodzenie

Dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne lub narodowe doświadczają:

  • mieszkający w Polsce od pokoleń przedstawiciele mniejszości na­rodowych i/lub etnicznych
  • nowo przybyli migranci z różnych grup etnicznych i różnych naro­dowości