O centrum

O nas

Najważniejszym zadaniem GCRT jest udzielanie wsparcia osobom z doświadczeniem dyskryminacji i przemocy motywowanej – przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Prowadzimy także badania nad zjawiskami dyskryminacji i przemocy, w tym anonimowy rejestr spraw, które są zgłaszane do GCRT, co uzupełnia oficjalne dane o przestępstwach z nienawiści, które mają miejsce w Gdańsku.

Takie informacje pozwalają planować adekwatne i efektywne strategie działań służących rozwiązywaniu problemu przestępstw z nienawiści i oferowanie jak najbardziej efektywnego wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących pomocy.

W ramach projektu systematycznie szkolimy kadrę profesjonalistów, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby osób z doświadczeniem dyskryminacji, dbając o komfort pierwszego kontaktu i zapewnienia adekwatnego wsparcia osobom wykluczonym. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z innymi osobami w naszych organizacjach, aby każda osoba w Gdańsku mogła czuć się traktowana z szacunkiem.