Gdańskie Centrum Równego Traktowania

Liderkami GCRT  są:

  • Stowarzyszenie WAGA (Elżbieta Jachlewska)

  • FOSA Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry (Alina Kaszkiel-Suska)

Po co powstało Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT)?

Zgodnie z Gdańską Strategią 2030, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i prawem Unii Europejskiej uznajemy różnice i różnorodność wśród mieszkanek i mieszkańców Gdańska i dążymy do zapewnienia równych szans dla wszystkich osób.

GCRT jest jednym z narzędzi wdrożenia Rekomendacji nr 91 Modelu na rzecz Równego Traktowania, uchwalonym przez Radę Miasta Gdańska 28 czerwca 2018 r.

Z jednej strony zajmujemy się udzielaniem wsparcia osobom doświadczającym dyskryminacji, a z drugiej badaniami nad zjawiskami dyskryminacji i przemocy, motywowanej uprzedzeniami,  także wypracowaniem konkretnych rekomendacji dla samorządów do ich przeciwdziałania.

Zadanie dofinansowano ze środków Miasta Gdańska / Wydział Rozwoju Społecznego.

STOWARZYSZENIE WAGA

Stowarzyszenie „WAGA” powstało w 2009 roku jako organizacja działająca na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, stąd jedną ze specjalizacji WAGI jest lobbowanie na rzecz Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

Misją FOSY jest budowanie sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także przeciwdziałanie marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja Centrum Praw Kobiet - Oddział Gdańsk

Prowadzi bezpłatne kompleksowe wsparcie dla kobiet doświadczających dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć. Udziela indywidualnych konsultacji  oraz porad psychologicznych, prawnych i prowadzeniu grup wsparcia.

Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów

CWII działa na rzecz integracji i równego traktowania imigrantów/ek w Gdańsku, konsultuje indywidualną ścieżkę wsparcia, prowadzi kursy języka polskiego i doradztwo zawodowe.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Odział Gdańsk

Stowarzyszenie rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewnia wsparcie i pomoc w każdej sferze życia, prowadzi placówki edukacyjne dla swoich podopiecznych.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado

TOLERADO skupia się na integrowaniu i udzielaniu wsparcia osobom LGBT+ doświadczającym wykluczenia, służy pomocą prawną i psychologiczną, organizuje Trójmiejski Marsz Równości.

Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście

KP Trójmiasto to od 2009 r. miejsce wydarzeń kulturalnych i społecznych w Gdańsku, działa na rzecz długotrwałej zmiany społecznej. Prowadzi Klub Sąsiedzki KULTURA.

Partnerzy GCRT:

Fundacja OTWARTE IDEE

Równość jest cudowna. Nasza Fundacja OTWARTE IDEE jest po to, by ją wspólnie praktykować.

TAK Trójmiejska Akcja Kobieca

TAK działa od 2009 r. jako partnerska sieć osób i inicjatyw, wspierających prawa i aktywność kobiet w życiu publicznym i zawodowym, organizuje Manify Trójmiasto i Kongres Kobiet Pomorza.

Telefon

+48 519 544 485

Adres

ul. Biskupia 4 80-875 Gdańsk

Zadanie dofinansowano

ze środków Miasta Gdańska

Wybierz rozmiar czcionki
Kontrast