Zdjęcie przedstawia trzy stanowiska organizacji w białym przestronnym namiocie w czasie obcho
Przewiń do dołu

Aktualności

Grant na GCRT

logo_gdansk

Gdańskie Centrum Równego Traktowania funkcjonuje od 15 kwietnia 2019 r. jako pilotażowa sieć partnerska 7 organizacji, wysoko-wyspecjalizowanych w poszczególnych obszarach dyskryminacji, od lat działających na rzecz wyrównywania szans, integracji społecznej i pomocy osobom w kryzysie.

 

Konkurs na utworzenie i funkcjonowanie sieci punktów wspierających osoby doświadczające dyskryminacji i przemocy ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, niepełnosprawność, wyznanie, religię i bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne i narodowe, w tym prowadzenie rejestru i monitorowanie przejawów dyskryminacji oraz przestępstw z nienawiści wobec osób z grup wyżej wymienionych: 500 463 zł

 

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/konkursy/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-zadania-publiczne-miasta-gdanska-dla-organizacji-pozarzadowych-na-rok-2019,a,139267 

Wstecz

Kontakt

Adres ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk

Telefon +48 519 544 485

E-mail kontakt@gcrt.pl