Baner Gdańsk Miastem Równości
Przewiń do dołu

Gdańsk Miastem Równości

Dyskryminacja ze względu na wiek

Dyskryminacja ze względu na wiek

Wszyscy mają głos, ale…

 

Żyjemy w społeczeństwie, w którym co piąta osoba jest osobą starszą, a co szósta dzieckiem *

 

„Dzieci i ryby głosu nie mają. Jak dorośniesz, to zrozumiesz” – słyszy jedna grupa. „A co ty możesz wiedzieć o obecnych problemach stary wapniaku” – słyszy druga. I w młodości, i w starości chcemy całego życia, przestrzeni do spełniania marzeń, równych szans w realizacji celów. Mamy prawo się tego domagać. W naszym mieście głos mieszkańców i mieszkanek w każdym wieku ma znaczenie.

 

Jeśli zmagasz się z dyskryminacją ze względu na wiek bezpłatną pomoc uzyskasz w niżej wymienionych miejscach.

 

Rodzaj pomocy Gdzie uzyskasz pomoc Kontakt
Bezpłatne drobne naprawy domowe Gdańska Spóldzielnia Socjalna
Komórka odpowiedzialna: Wydział Aktywizacji

881 703 096

gdagss@wp.pl

Zabezpieczenie wsparcia w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Samodzielny Referat Reintegracji
ul. Wolnosci 16 Gdańsk

58 522 38 20

mopr@gdansk.gda.pl

Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób domnych i bezdomnych oraz przygotowanie i dostarczenie do domu gorącego posiłku dla osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Gdański Komitet Obywatelski,
80-513 Gdańsk , ul. Południowa 1

501 796 687

gko@o2.pl

Pozyskanie, składowanie i dystrybucja żywności dla osób potrzebujących, sklep społeczny

Związek Stowarzyszeń Bank
Żywności w Trójmieście
80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13A
magazyn: Gdańsk, ul. Marynarki
Polskiej 73A
biuro: Gdańsk, ul. Hallera 239,
Sklep: Gdańsk, ul. Wolności 51

888 797 714

michal.chabell@bz.trojmiasto.pl

Pozyskanie, składowanie i dystrybucja żywności dla osób potrzebujących

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku
80-827 Gdańsk, ul. Garbary 12/13

58 301 32 73

pkps.gdansk@gmail.com

Mieszkania wspomagane, mieszkania ze wsparciem

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wydział Aktywizacji; Centra Pracy Socjalnej 1-9; 

58 342 31 46/62

mopr@gdansk.gda.pl

Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym i okołorozstaniowym

Polskie Centrum Mediacji

pcmtrojmiasto@gmail.com

Terapia indywidualna, poradnictwo, diagnoza, interwencje kryzysowe, pomoc psychologiczna - także za pomocą infolinii 

Terapia zajęciowa, miejsce w domu pomocy dla osób z chorobami psychicznymi, opieka nad osobami psychicznie chorymi, pomoc asystenta, usługa wytchnieniowa

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny „PIK FOSY”  przy ul. Fryderyka Chopina 42 w Gdańsku

58 344 96 00

fundacjafosa@fundacjafosa.pl

Wsparcie psychologiczne, prawne i informacyjne oraz asystenckie

Gdańskie Centrum Równego Traktowania

519 544 485

577 772 832

kontakt@gcrt.pl

 

Organizacje eksperckie i pomocowe:

 

Rada Seniorów w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 1

80-853 Gdańsk

Kontakt:

Michele Bobkowska

Biuro Rady Miasta Gdańska

ul. Wały Jagiellońskie 1

80-853 Gdańsk

58 323 70 39

michele.bobkowska@gdansk.gda.pl

@rmg@gdansk.gda.pl

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów

Gabriela Dudziak

ul. Kartuska 5

80-103 Gdańsk

III piętro, pokój nr 303

58 526 80 71

seniorzy@gdansk.gda.pl

 

Urząd Pracy w Gdańsku

Centrum Pracy Seniorek i Seniorów w Gdańsku

al. Grunwaldzka 30/32

80-229 Gdańsk

500 56 36, 58 500 56 34

www.pracadlaseniorow.pl

@centrum.seniora.gdansk

 

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska

ul. Wały Jagiellońskie 1

80-853 Gdańsk

58 323 70 19

mlodzi.radni@mrmg.gdansk.gda.pl

@MlodziezowaRadaMiastaGdanska

 

Fundusz Senioralny

Koordynator programu

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

pl. Solidarności 1

80-863 Gdańsk

budynek ECS, III piętro, pokoje 3.27, 3.28

58 772 42 18

gdansk@wolontariatgdansk.pl

@wolontariatgdansk

 

Złota Rączka dla Seniora

Gdańska Spółdzielnia Socjalna

ul. Solec 4

80-564 Gdańsk

881 703 096

pr@gss.org.pl

@GdanskaSpoldzielniaSocjalna 

 

Fundacja Hospicyjna

ul. Chodowieckiego 10

80-208 Gdańsk

58 345 90 60

fundacja@hospicja.pl

@FundacjaHospicyjna 

 

* źródło: Główny Urząd Statystyczny

 

Tu nie ma miejsca na ale!

Kontakt

Adres ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk

Telefon +48 519 544 485

E-mail kontakt@gcrt.pl