Baner Gdańsk Miastem Równości
Przewiń do dołu

Gdańsk Miastem Równości

Dyskryminacja ze względu na sytuację ekonomiczną i prawną

Dyskryminacja ze względu na sytuację ekonomiczną i prawną

Każdy_a ma prawo, ale…

 

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa”. To fragment Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.Prawa człowieka są jak igła magnetyczna kompasu. Wyznaczają właściwy kierunek. Gdańsk podąża nim konsekwentnie – bez lęku, z rozwagą.

 

Jeśli zmagasz się z dyskryminacją ze względu na sytuację ekonomiczną i prawną bezpłatną pomoc uzyskasz w niżej wymienionych miejscach.

 

Rodzaj pomocy Gdzie uzyskasz pomoc Kontakt
Możliwość skorzystania z mieszkania wspomaganego, mieszkanie ze wsparciem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wydział Aktywizacji; Centra Pracy Socjalnej 1-9;

58 342 31 46/62

 

mopr@gdansk.gda.pl

 

alicja.kania@gdansk.gda.pl

 

Autobus SOS - zapewnienie posiłku, wsparcie ratownika medycznego i streetworkera osobom w kryzysie bezdomności przebywającycm w miejscach publicznych, zabezpieczenie schronienia w ogrzewalni, noclegowni, schronisku i schronisku z usługami opiekuńczymi, zabezpieczenie wsparcia w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, Housing first – najpierw mieszkanie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Samodzielny Referat Reintegracji
ul. Wolnosci 16

58 522 38 20

 

mopr@gdansk.gda.pl

 

Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób domnych i bezdomnych oraz przygotowanie i dostarczenie do domu gorącego posiłku dla osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej Gdański Komitet Obywatelski
80-513 Gdańsk , ul. Południowa 1

501 796 687

 

gko@o2.pl

 

Pozyskanie, składowanie i dystrybucja żywności dla osób potrzebujących, Sklep społeczny Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście 80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13A
magazyn: Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 73A
biuro: Gdańsk, ul. Hallera 239, Sklep: Gdańsk, ul. Wolności 51

888 797 714

 

michal.chabell@bz.trojmiasto.pl

Pozyskanie, składowanie i dystrybucja żywności dla osób potrzebujących Polski Komitet Pomocy Społecznej - Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku
80-827 Gdańsk, ul. Garbary 12/13

58 301 32 73

 

pkps.gdansk@gmail.com

 

Obiad w przedszkolu i w szkole Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie / Placówki oświatowe

58 342 31 74

 

mopr@gdansk.gda.pl

 

Zasiłek na zakup żywnosci Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

mopr@gdansk.gda.pl

 

Doradztwo prawno – finansowe, pomoc w zarządzaniu budżetem, wsparcie w opracowywaniu programów wyjścia z zadłużenia Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych

728 590 288

 

centrumbeiwoz@gmail.com

 

 

Organizacje eksperckie i pomocowe:

 

Prawa człowieka

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku

ul. Chmielna 54/57

80-748 Gdańsk

58 76 47 302

 

Amnesty International Trójmiasto

888 968 343

trojmiasto@amnesty.org.pl

@AITrojmiasto

 

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

ul. Przytockiego 4

80-245 Gdańsk

500 165 355, 58 341 17 20

biuropfwb@gmail.com

@PomorskieForum

 

Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście

ul. Nowe Ogrody 35 (II piętro)

80-803 Gdańsk

58 716 22 65

trojmiasto@poczta.krytykapolityczna.pl

@swietlicakpwtrojmiescie

 

Prawa socjalne i zdrowotne

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

ul. K. Leczkowa 1A

80-432 Gdańsk

58 342 31 50

mopr@gdansk.gda.pl

@moprgdansk

 

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia

(realizujący Kopertę Życia)

ul. Wrzeszczańska 29

80-409 Gdańsk

58 320 02 56, 609 901 097

sekretariat@opz.gdansk.pl

@gopzipu 

 

Gdańskie Centrum Świadczeń

ul. Powstańców Warszawskich 25

80-152 Gdańsk

58 326 50 00

dyrekcja@gcs.gda.pl

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Wsparcie w Gdańsku na rzecz zdrowia psychicznego

787 960 860, 577 772 838

pikfosa@gmail.com

pik2@fundacjafosa.pl

@PIK.FOSY 

 

Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych

al. Grunwaldzka 8

80-236 Gdańsk

728 590 288

centrumbeiwoz@gmail.com

@gdanskbezdlugow

 

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

ul. Chopina 42

80-268 Gdańsk

58 344 96 00

fundacjafosa@fundacjafosa.pl

@FundacjaFOSA

 

Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”

(Środowiskowy Dom Samopomocy)

ul. Wajdeloty 28A Gdańsk

58 341 42 48

biuro@gfitmw.pl

@gfitmw

 

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej

pl. Solidarności 1

80-8643 Gdańsk

budynek ECS, III piętro, biuro 3.19

733 522 773

spps.gdansk@gmail.com

@profilaktykaspoleczna

 

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”

ul. Reduta Wyskok 9

80-746 Gdańsk

58 550 26 69

biuro@mrowisko.org.pl

@MrowiskoGdansk

 

Tu nie ma miejsca na ale!

Kontakt

Adres ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk

Telefon +48 519 544 485

E-mail kontakt@gcrt.pl