Baner Gdańsk Miastem Równości
Przewiń do dołu

Gdańsk Miastem Równości

Dyskryminacja ze względu na płeć

Dyskryminacja ze względu na płeć

Każdy_a jest równy_a, ale…*

 

Na 107 polskich miast prezydenckich kobiety rządzą w 12.

Zaledwie 1% urlopów rodzicielskich wykorzystywany jest przez mężczyzn.

 

W naszym mieście na rzecz równości płci działamy nie tylko od święta, aby w żadnym pokoleniu wnuczki nie traciły tego, co wywalczyły babcie, a wciąż zyskiwały więcej.

Nierówne traktowanie ze względu na płeć wynika z nadania negatywnej wartości różnicy między płciami. Często robimy to bezwiednie, powielając utarte przekonania czy uprzedzenia.

Posługujemy się stereotypem, gdy uznajemy, że mężczyźni nie są zdolni do samodzielnego wychowania dzieci, a kobiety nie będą efektywnie zarządzać firmą czy krajem.

 

Jeśli zmagasz się z dyskryminacją ze względu na płeć bezpłatną pomoc uzyskasz w niżej wymienionych miejscach.

 

Rodzaj pomocy Gdzie uzyskasz pomoc Kontakt
Całodobowy dostęp do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pomoc w sytuacji kryzysowej/ interwencja, prowadzenie procedury Niebieska Karta, odizolowanie sprawców przemocy od osób pokrzywdzonych Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Plac Ks. J. Gustkowicza 13

58 511 01 21 - 22

goik@gdansk.gda.pl

Specjalistyczne wsparcie dla dziecka pokrzywdzonego przestępstwem Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Uphagena 18

58 718 73 68

690 407 344

cpdgdansk@fdds.pl

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań

500 261 486

slawomir.kunkel@o2.pl

Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym i okołorozstaniowym Polskie Centrum Mediacji

pcmtrojmiasto@gmail.com

Zabezpieczenie wsparcia w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Samodzielny Referat Reintegracji
ul. Wolnosci 16 Gdańsk

58 522 38 20

mopr@gdansk.gda.pl

Kompleksowe wsparcie dla kobiet z doświadczeniem przemocy lub dyskryminacji (porady psychologiczne, prawne, psychiatryczne, socjalne, grupy wsparcia, warsztaty, coaching, asystowanie w sądach, doradztwo zawodowe)

Centrum Praw Kobiet - Oddział w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk

604 590 117

58 341 79 15

cpk_gdansk@cpk.org.pl

Terapia indywidualna, poradnictwo, diagnoza, interwencje kryzysowe, pomoc psychologiczna - także za pomocą infolinii, terapia zajęciowa, miejsce w domu pomocy dla osób z chorobami psychicznymi, opieka nad osobami psychicznie chorymi, pomoc asystenta, usługa wytchnieniowa

Fundacja Fosa

58 344 96 00

fundacjafosa@fundacjafosa.pl

Wsparcie psychologiczne, prawne i informacyjne oraz asystenckie

Gdańskie Centrum Równego Traktowania

519 544 485
577 772 832

kontakt@gcrt.pl

 

Organizacje eksperckie i pomocowe:

 

Stowarzyszenie WAGA

ul. Biskupia 4

80-875 Gdańsk

513 767 866

stowarzyszenie.waga@gmail.com 

@Stowarzyszenie WAGA

 

Stowarzyszenie Trójmiejska Akcja Kobieca

al. Grunwaldzka 5

80-236 Gdańsk

tak3city@gmail.com

@TrojmiejskaAkcjaKobieca

 

* W niektórych tytułach stosujemy zapis form fleksyjnych stosowany w języku równościowym. Celem jest zaznaczenie w sposób wizualny równorzędności wszystkich tożsamości płciowych.

 

Tu nie ma miejsca na ale!

Kontakt

Adres ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk

Telefon +48 519 544 485

E-mail kontakt@gcrt.pl