Baner Gdańsk Miastem Równości
Przewiń do dołu

Gdańsk Miastem Równości

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność

Zapraszam wszystkich, ale…

 

Prawie 14% gdańszczanek i gdańszczan – czyli aż 66 000 osób – ma orzeczoną niepełnosprawność *

 

Miasto dostępne to nie tylko miejsce bez przeszkód architektonicznych i komunikacyjnych. W równym stopniu to także przestrzeń bez barier społecznych, które wynikają ze stereotypów. Pełna dostępność zaczyna się bowiem od drugiego człowieka. Pytając o potrzeby, nie zakładajmy, że wiemy lepiej, jak pomóc. Dostrzegajmy i niwelujmy przeszkody. Róbmy dla siebie nawzajem miejsce, aby wszystkim było wygodniej. W naszym mieście wspólnie dążymy do wysokiej jakości życia gdańszczanek i gdańszczan bez względu na stopień sprawności. Zapraszamy wszystkich do współtworzenia Gdańska bez barier.

 

Jeśli zmagasz się z dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność bezpłatną pomoc uzyskasz w niżej wymienionych miejscach.

 

Rodzaj pomocy Gdzie uzyskasz pomoc Kontakt
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń -​Osoby z zaburzeniami psychicznymi - głównie schizofrenia

58 341 10 83

biuro@przyjaznadlon.pl

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku -Osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną

58 340 87 82

sekretariat@psoni.gda.pl

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Fundacja Autyzm bez Tabu -Osoby z zaburzeniami psychicznymi tj.autyzm , ADHD , ChaD,Fas,Zespół Di Goerg'a oraz z innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju

660 245 779

beztabu@op.pl

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym -Osoby dotknięte całościowym zaburzeniem rozwojowym:autyzmem lub zespołem Aspergera (ZA)

58 557 53 41

autyzm@spoa.org.pl

Asystentura osób z zaburzeniami psychicznymi Zadanie do 31.05.2024 r. realizuje Gdańska Spółdzielnia Socjalna. Osoby chcące skorzystać z usługi powinny najpierw skontaktować się z właściwym Centrum Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku

58 341 33 78

gdagss@wp.pl

Możliwość skorzystania z mieszkania wspomaganego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wydział Aktywizacji; Centra Pracy Socjalnej 1-9;

58 342 31 46/62

alicja.kania@gdansk.gda.pl

Dofinansowania osobom z niepełnosprawnościami w zakresie rehabilitacji społecznej We wszystkich komórkach MOPR w Gdańsku, ale przede wszystkim w Wydziale Integracji i Rehabilitacji MOPR w Gdańsku z siedzibą ul. Dyrekcyjna 5

58 320 53 40

wir@mopr.gda.pl

Kompleksowe i zindywidualizowane wspacie dorosłych osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną z zakresu usług społecznych, zawodowych, edukacyjnych i medycznych MOPR w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk,
I piętro pok. 117

58 347 82 66

58 347 82 81

karolina.kaminska@gdansk.gda.pl

anna.juczak-jereczek@gdansk.gda.pl

paula.wozniak@gdansk.gda.pl

Kompleksowe i zindywidualizowane wspacie dorosłych osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną z zakresu usług społecznych, zawodowych, edukacyjnych i medycznych Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
ul. Lecha Kaczyńskiego 28, 80-365 Gdańsk

58 557 53 41

autyzm@spoa.org.pl

Kompleksowe i zindywidualizowane wspacie dorosłych osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną z zakresu usług społecznych, zawodowych, edukacyjnych i medycznych Fundacja „Pomóż Mi Żyć”
ul. Jeleniogórska 9A/1, 80-180 Gdańsk

515 249 029

fundacjapomozmizyc@wp.pl

Zabezpieczenie schronienia w ogrzewalni, noclegowni, schronisku i schronisku z usługami opiekuńczymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Samodzielny Referat Reintegracji ul. Wolnosci 16 Gdańsk

58 522 38 20

mopr@gdansk.gda.pl

Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób domnych i bezdomnych oraz przygotowanie i dostarczenie do domu gorącego posiłku dla osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej Gdański Komitet Obywatelski, 80-513 Gdańsk, ul. Południowa 1

501 796 687

gko@o2.pl

Pozyskanie, składowanie i dystrybucja żywności dla osób potrzebujących ,Sklep Społeczny Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście
80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13A
magazyn: Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 73A
biuro: Gdańsk, ul. Hallera 239, Sklep: Gdańsk, ul.Wolności 51

888 797 714

michal.chabell@bz.trojmiasto.pl

Pozyskanie, składowanie i dystrybucja żywności dla osób potrzebujących Polski Komitet Pomocy Społecznej - Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku
80-827 Gdańsk, ul. Garbary 12/13

58 301 32 73

pkps.gdansk@gmail.com

Mieszkania wspomagane, mieszkania ze wsparciem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wydział Aktywizacji; Centra Pracy Socjalnej 1-9;

58 342 31 46/62

mopr@gdansk.gda.pl

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Gdańska Fundacja Rehabilitacyjno-Szkoleniowa ACTIV

693 916 795

activ.fundacja.gfrs@gmail.com

Terapia indywidualna, poradnictwo, diagnoza, interwencje kryzysowe, pomoc psychologiczna - także za pomocą infolinii, terapia zajęciowa, miejsce w domu pomocy dla osób z chorobami psychicznymi, opieka nad osobami psychicznie chorymi, pomoc asystenta, usługa wytchnieniowa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny „PIK FOSY” przy ul. Fryderyka Chopina 42 w Gdańsku

58 344 96 00

fundacjafosa@fundacjafosa.pl

Wsparcie psychologiczne, prawne i informacyjne oraz asystenckie Gdańskie Centrum Równego Traktowania

519 544 485

577 772 832

kontakt@gcrt.pl

 

Organizacje eksperckie i pomocowe:

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych

Ewa Kamińska

ul. Kartuska 5

80-803 Gdańsk

III piętro, pokój nr 303

58 526 80 70

ewa.kaminska@gdansk.gda.pl

 

Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Urząd Miejski w Gdańsku

Wydział Rozwoju Społecznego

ul. Kartuska 5

80-103 Gdańsk

58 323 6700

gsron@gdansk.gda.pl

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Gdańsku (PSONI)

ul. Jagiellońska 11

80-371 Gdańsk

58 553 02 61, 508 186 020

sekretariat@psoni.gda.pl

@PSONI.gda 

 

Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES

ul. Nowiny 7

80-020 Gdańsk

507 090 764, 58 309 45 81

fundacja.akces@wp.pl

@fundacjaAKCES

 

Fundacja I SEE YOU

ul. Dyrekcyjna 6

80-852 Gdańsk

796 955 343

info@iseeyou.org.pl

 

Polski Związek Niewidomych
Okręg Pomorski

Koło Powiatowe w Gdańsku

ul. Jesionowa 10

80-261 Gdańsk

58 341 26 83, 724 888 826

kologdansk@pomorski.pzn.org.pl/

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

plac gen. Józefa Wybickiego 18

80-440 Gdańsk

58 557 53 41

autyzm@spoa.org.pl

 

Stowarzyszenie Terapeutów, Lekarzy i Przyjaciół Osób z Dysfunkcjami Rozwoju „Okno Na Świat”

ul. Smoleńska 17A

80-058 Gdańsk

535 787 666, 535 830 225

sekretariat@oknonaswiat-gdansk.pl

@sto.okno.na.swiat

 

Fundacja im. Helen Keller

ul. Wita Stwosza 73 lok. 124

80-308 Gdańsk

509 611 305, 502 385 028

fundacja@helenkeller.pl

@fundacjaimhelenkeller

 

Fundacja „Sprawni Inaczej”

ul. Północna 5

80-512 Gdańsk

58 344 42 56

biuro@fsi.gda.pl

@Fundacja.Sprawni.Inaczej

 

Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu Solidarność

pl. Solidarności 1 (pok.3.22, poziom 3)

80-863 Gdańsk

Budynek ECS

58 772 42 05

stowarzyszenie.s@wp.pl

@gdanskiestowarzyszenieinwalidow

 

* źródło: Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku

 

Tu nie ma miejsca na ale!

Kontakt

Adres ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk

Telefon +48 519 544 485

E-mail kontakt@gcrt.pl