Zdjęcie przedstawia trzy stanowiska organizacji w białym przestronnym namiocie w czasie obcho
Przewiń do dołu

Aktualności

30-lecie Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w Gdańsku

unicef2

Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych PSONI Koło w Gdańsku świętuje dzisiaj #MiędzynarodowyDzieńPrawDziecka. Obchodzimy go od 30 lat, 20 listopada, z okazji uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka przez UNICEF .

 

W szkole przy ul. Jagiellońskiej, prowadzonej przez społeczność PSONI Gdańsk – partnera #GCRT – zorganizowano zbiórkę dla UNICEF Poland na opiekę zdrowotną dla dzieci na świecie. Uczniowie i uczennice byli ubrani na niebiesko, a błękitem, czyli kolorem #UNICEF udekorowano też szkołę.

 

 

Dzieci i młodzież rozmawiały o swoich prawach, a także o Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Artykuł 7. tej Konwencji zapewnia dzieciom z niepełnosprawnością takie same prawa jak wszystkim dzieciom, czyli do “swobodnego wyrażania poglądów we wszystkich sprawach ich dotyczących, przyjmując je z należytą uwagą, odpowiednio do wieku i dojrzałości dzieci, na zasadzie równości z innymi dziećmi oraz zapewnienia dzieciom pomocy w wykonywaniu tego prawa, dostosowaną do ich niepełnosprawności i wieku.”

 

 

Społeczność #PSONI apeluje: Dzisiaj jesteśmy razem. Jesteśmy głosem dzieci, których prawa są łamane.
Nasz głos ma kolor niebieski i ma być słyszany w całej szkole, w Polsce i na świecie.

 

Miasto Gdańsk oficjalne obchody z okazji 30-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka obchodzono w Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku. Odbyła się tam Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka “Nie ma dzieci, są ludzie”.

 

 

Jeżeli znacie dzieci, których prawa są naruszane ze względu na stereotypowe przesłanki jak:

  • wiek (wbrew powiedzeniu “dzieci i ryby głosu nie mają”)
  • płeć (dziewczynki są lekceważąco traktowane, rzadziej udziela się im głosu w klasie, nie mają dostępu do boiska, na którym tylko chłopcy grają w piłkę itp)
  • pochodzenie i wyznanie (dzieci cudzoziemskie są gorzej traktowane niż ich polscy rówieśnicy, np. ze względu na kolor skóry, kraj pochodzenia, inną kulturę i religię, problemy językowe i inne)
  • tożsamość płciową (inną niż stereotypowe role dziewczynki / chłopca)
  • stan zdrowia / niepełnosprawność (gdy dzieci są gorzej traktowane / wyśmiewane ze względu na dysfunkcje)

zapraszamy do kontaktu ze specjalistami/-tkami ds. wsparcia w #GCRT. Dyżurujemy codziennie w 7 PUNKTACH w 7 organizacjach partnerów #GCRT. Harmonogram dyżurów: https://gcrt.pl/dyzury/


Zapraszamy do kontaktu:
 519 544 485
 kontakt@gcrt.pl

———————-
Zadanie publiczne “Gdańskie Centrum Równego Traktowania” dofinansowane jest ze środków Miasta Gdańska

fot. z profili: UNICEF PolandZespół Niepublicznych Placówek Oświatowych PSONI Koło w GdańskuPiotr Kowalczuk – #SP50

Wstecz

Kontakt

Adres ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk

Telefon +48 519 544 485

E-mail kontakt@gcrt.pl