Pomagamy osobom
doświadczającym
nierównego traktowania

Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT) to bezpieczne miejsce, gdzie gdańszczanie i gdańszczanki otrzymują kompleksowe, BEZPŁATNE wsparcie psychologiczne, prawne i asystenckie w sytuacjach dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami