Natknęliście się w Gdańsku na naklejki na słupach, zniesławiające społeczność LGBT+ 

Na nalepkach i banerach organizatorzy akcji (Fundacja Pro – Prawo do Życia) przyrównują osoby homoseksualne do przestępców pedofilów, przytaczając nieprawdziwe pseudonaukowe dane, bez podania jakiegokolwiek źródła.

Pamiętajmy, że mowa nienawiści to nie tylko agresywne i wulgarne hasła, jak np. wobec uczestników/-czek Marszu Równości w Białymstoku.

Pod mową nienawiści mogą kryć się też pseudo-badania i fejknewsy (świadomie nieprawdziwe informacje), zniesławiające grupę mniejszościową, by wywołać w społeczeństwie niechęć czy nawet nienawiść – przed wojną do Żydów, obecnie do osób homoseksualnych i transpłciowych.

CO MOŻESZ ZROBIĆ, GDY ZOBACZYSZ TAKĄ NAKLEJKĘ 

➡️ Zrób zdjęcie, filmik

➡️ Zapamiętaj lokalizację i dzień

➡️ Poinformuj nas w Gdańskie Centrum Równego Traktowania lub w Tolerado:
☎️ 519 544 485 📧 kontakt@gcrt.pl

➡️ Zgłoś interwencję do Kontakt Gdańsk, najlepiej poprzez gotowy formularz na stronie:  https://www.gdansk.pl/kontaktgdansk/
albo zadzwoń ☎️ 58 52 44 500

Plakat Gdańskiego centrum Kontaktu z adresem

 

 

 

Gdańskie Centrum Kontaktu przyjmuje interwencje 24h, także anonimowo, jeżeli wolisz uniknąć osobistego kontaktu ze służbami porządkowymi czy policją.

👉 Zgłaszając interwencję, możesz wykorzystać następujący szablon:

Zgłaszam natychmiastową konieczność usunięcia nalepki ze słupa / tablicy / wiaty przystankowej, transformatora* (wybrać właściwe), znajdującego się (i tutaj podaj szczegóły lokalizacji np. słup przy przejściu dla pieszych przez ulicę X, w pobliżu adresu ul. Uliczna 1).

Nalepkę zauważyłam/-em na w/w słupie w dniu ……

Nalepki zawierają treści, zniesławiające społeczność LGBT+, co narusza Konstytucję RP, która w art. 32 stanowi nakaz równego traktowania i odpowiadający mu zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji, m.in. ze względu na orientację seksualną.

Zgodnie z rekomendacjami Modelu na Rzecz Równego Traktowania, przyjętego Uchwałą RMG Nr LV/1566/18 z dn. 28 czerwca 2018 r. , wszelkie materiały szerzące nienawiść wobec społeczności doświadczających dyskryminacji powinny być niezwłocznie usuwane.

Uprzejmie proszę o informację zwrotną na SMS nr …. lub email: ….. jakie czynności podjęto w wyniku niniejszego zgłoszenia (ostatnie zdanie można pominąć, gdy zgłaszamy interwencję anonimowo).

———————-
Zadanie publiczne “Gdańskie Centrum Równego Traktowania” dofinansowane jest ze środków Miasto Gdańsk / Wydział Rozwoju Społecznego. 

Tekst: Lidia Makowska

Wybierz rozmiar czcionki
Kontrast