Zdjęcie przedstawia trzy stanowiska organizacji w białym przestronnym namiocie w czasie obcho
Przewiń do dołu

Aktualności

Prawa ojców i dzieci – Grupa Wparcia w WADZE

prawa-ojca

Stowarzyszenie WAGA zaprasza  w czwartek, 26.09, godz.18:00 do siedziby GCRT przy ul. Biskupiej 4 w Gdańsku na spotkanie Prawa ojców i dzieci – Grupa Wparcia GCRT
Spotkanie poprowadzi mecenas Dawid Suszyński.

 

Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie dotyczące:

  • poszanowania i egzekwowania praw ojców oraz najlepszego interesu dziecka w polskim prawie;
  • prawa ojców do pełnego uczestnictwa w życiu i wychowaniu dziecka;
  • przeciwdziałania wszelkim aspektom naruszania praw ojców i dzieci;
  • praw dziecka zgodnie z Konstytucją RP, Konwencją Praw Dziecka, Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym;
  • rzecznictwa w sprawie zmian legislacyjnych zmierzających do prawnego egzekwowania praw ojca do dziecka i dziecka do ojca,
  • zmian ustawodawczych dotyczących prawa rodzinnego i cywilnego, służących ochronie interesów dzieci i rodziców;
  • działania wybranych instytucji, zajmujących się monitorowaniem przypadków łamania praw ojca i dziecka;
  • podstawowych informacji o mediacjach rodzinnych;
  • lokalnych organizacji, grup wsparcia, samopomocy dla ojców i dzieci;

 

DAWID SUSZYŃSKI, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów należał do Interdyscyplinarnego Koła Dóbr Niematerialnych. Pracę magisterską pod tytułem „Prawo do wizerunku jak prawo osobiste” napisał pod kierownictwem prof. Zbigniewa Witkowskiego.
Doświadczenie prawnicze zdobywa od roku 2012, kiedy jako student rozpoczął pracę w kancelarii adwokackiej w Toruniu. Aplikację adwokacką rozpoczął w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu. Od 2017 r. prowadzi własną działalność prawniczą i od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Aktualnie wpisany na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej.

 

———————-
Zadanie publiczne “Gdańskie Centrum Równego Traktowania” dofinansowane jest ze środków Miasta Gdańska

Dla Gdańszczan – informacje, porady, wsparcie

Wstecz

Kontakt

Adres ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk

Telefon +48 519 544 485

E-mail kontakt@gcrt.pl