3 grudnia obchodziliśmy Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Każdy inny wszyscy równi PSONI

Natomiast 13 grudnia 2006 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ONZ UNIC/Warsaw przyjęło Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. ♿️ W Polsce ratyfikowano ją w 2012 roku, a jej treść przeczytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich: 👉 https://www.rpo.gov.pl/…/konwencja-onz-o-prawach-osob-niepe…

Miasto Gdańsk świętowaliśmy obie rocznice 13 grudnia razem z PSONI Gdańsk – partnerem Gdańskie Centrum Równego Traktowania. Częścią uroczystości było nadanie Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych PSONI Koło w Gdańsku nazwy Patrona – Pawła Adamowicza.
Serdecznie gratulujemy społeczności szkolnej PSONI 

Katarzyna Swieczkowska_PSONI

Adamowicz patronem Szkoły PSONI

fot. PSONI, na zdjęciach i uczniowie/uczennice oraz Katarzyna Świeczkowsk, wiceprzewodnicząca Zarządu Gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Relacje z wydarzenia:

👉  https://psoni.gda.pl/aktualnosci/nadanie-imienia-pawla-adamowicza-niepublicznej-podstawowej-szkole-specjalnej-oraz-niepublicznej-szkole-przysposabiajacej-pracy/?fbclid=IwAR0DuwIUxXACotQXx82a7nZrpfwIkYwhhpjilmP1HKDPIQH52YfI6KYa07A

👉  https://www.gdansk.pl/…/pawel-adamowicz-patronem-niepublicz…

Przypominamy też o ostatnim tegorocznym spotkaniu Grupa Wsparcia #GCRT ze względu na niepełnosprawność, w czwartek 19.12.

———————-
Zadanie publiczne “Gdańskie Centrum Równego Traktowania” dofinansowane jest ze środków Miasta Gdańska

Wybierz rozmiar czcionki
Kontrast