Równe traktowanie osób z niepełnosprawnością (także intelektualną) to:
🔷 stworzenie im przyjaznych warunków do samodzielnego, niezależnego życia (zgodnie z Konwencją OzN)
🔷 przestrzeganie prawa o decydowaniu o sobie

PSONI ostatnia grupa wsparcia

W takim duchu odbywały się przez pół roku fantastyczne spotkania grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,  PSONI Gdańsk.

Dzisiaj (19.12.2019) uczestnicy/-czki spotkali się po raz ostatni w tym roku. W lutym 2020 roku zapadną decyzje o formule spotkań grupy wsparcia w PSONI w kolejnych latach. Pilotażowe spotkania pokazały, że w grupie łatwiej przeciwdziałać dyskryminacji, budować swoją samodzielność i świadomość przestrzegania praw człowieka.

W grupie uczestnicy/-czki dzielili się swoimi doświadczeniami w sytuacjach, gdy czuli się niesprawiedliwie potraktowani, ze względu na:
🔹 dysfunkcję
🔹 chorobę
🔹 niepełnosprawność

Zajęcia prowadził JAROSŁAW REBELIŃSKI – inicjator i założyciel nieformalnej grupy IM+, działającej na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współtwórca firmy You-Art, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie, we współpracy z MAGDALENĄ MENDYK – psycholożką, wykładowcą, dyrektorką Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych PSONI Koło w Gdańsku, specjalistką ds. wsparcia #GCRT.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a BEZPŁATNYM uczestnictwem w grupie prosimy o kontakt na adres:
📧 psoni@gcrt.pl
☎️ numer tel. 694-641-859

Zobacz link do wydarzenia z 19 grudnia 2019: https://www.facebook.com/events/563149891188049/

Zadanie publiczne “Gdańskie Centrum Równego Traktowania” dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

Wybierz rozmiar czcionki
Kontrast