Baner Gdańsk Miastem Równości
Przewiń do dołu

Gdańsk Miastem Równości

Dyskryminacja ze względu na orientację psychoseksualną

Dyskryminacja ze względu na orientację psychoseksualną

Jestem tolerancyjny_a, ale…

 

W Gdańsku 72% osób LGBT+ doświadczyło wyzwisk, gróźb lub przemocy *

 

W rozmowach dotyczących równości osób LGBT+ często słyszymy zdania: „Jestem tolerancyjny, ale czy oni muszą się tak obnosić i chcieć przywilejów?” czy „Jestem tolerancyjna, ale po co wychodzą na ulicę?”. Wartości tolerancji i życzliwości były bliskie śp. prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi, który otwierał III Trójmiejski Marsz Równości w 2017 roku. W przemówieniu wspominał, że choć nie było go na pierwszych dwóch edycjach, dojrzał, by przyjść na trzeci marsz. „Słowa muszą iść w zgodzie z czynami” – zaznaczał. „Jeżeli mówię od 19 lat jako prezydent Gdańska, że Gdańsk jest miastem wolności i solidarności, że jest miastem, które nie wyklucza nikogo, każdego chce przytulić, to nie mogłem tutaj nie przyjść”.

 

Jeśli zmagasz się z dyskryminacją ze względu na orientację psychoseksualną bezpłatną pomoc uzyskasz w niżej wymienionych miejscach

 

Rodzaj pomocy Gdzie uzyskasz pomoc Kontakt
Terapia indywidualna, poradnictwo, diagnoza, interwencje kryzysowe, pomoc psychologiczna - także za pomocą infolinii, terapia zajęciowa, miejsce w domu pomocy dla osób z chorobami psychicznymi, opieka nad osobami psychicznie chorymi, pomoc asystenta, usługa wytchnieniowa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny „PIK FOSY”  przy ul. Fryderyka Chopina 42 w Gdańsku

58 344 96 00

fundacjafosa@

fundacjafosa.pl

Wsparcie psychologiczne, prawne i informacyjne oraz asystenckie w Gdańskim Centrum Równego Traktowania Gdańskie Centrum Równego Traktowania

519 544 485

577 772 832

kontakt@gcrt.pl

 

Organizacje eksperckie i pomocowe:

 

Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT+ Tolerado

ul. Miszewskiego 17/105

80-239 Gdańsk

883 100 311

tolerado@tolerado.org

@toleradostowarzyszenie

 

Fundacja Diversity Polska

ul. Jaśkowa Dolina 11/1

80-246 Gdańsk

501 500 614

kontakt@diversity3city.pl

@diversitypl 

 

* źródło: „Model na rzecz Równego Traktowania”, 2018

 

Tu nie ma miejsca na ale!

Kontakt

Adres ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk

Telefon +48 519 544 485

E-mail kontakt@gcrt.pl